Avrupa Birliği Projelerimiz

InSecTT - Intellıgent Secure Trustable Thıngs

 

InSecTT, Akıllı Güvenli Güvenilir Nesneler Projesi uluslararası düzeyde kabul görmüş H2020 kapsamında 12 Ülkeden 52 Partnerin katılımıyla gerçekleşen bir projedir. Projenin genel amacı Yapay Zeka (AI) ve Nesnelerin interneti (IoT) konularını bir araya getirerek akıllı ve güvenilir sistemler (AIoT) elde etmektir. PAVOTEK bu projede Edge AI konseptinde çalışacak olan AI modellerin işlem gücü yüksek modüler bir yapıda mikro server tasarlamayı hedeflemektedir. PAVOTEK’in bu projede diğer bir görevi ise ağdaki anomalileri algılayacak bir sistem tasarlayarak sistemin güvenliğini ve güvenirliğini arttıran bir ürün tasarlamaktır.

iREL4.0 - INTELLIGENT
RELIABILITY

 

iRel4.0, Akıllı Güvenilirlik (Intelligent Reliability) anlamına gelen ve kurumların üretim verimliliğini arttırmak için yürütülen bir Avrupa Birliği projesidir. PAVOTEK’in projedeki amacı, projedeki ülke partneri olan Arçelik şirketinin ürettiği elektrik motorlarının üretim hatalarını azaltmak adına çalışmalar yürütmektir. Bu bağlamda PAVOTEK’in projedeki öncelikli görevi elektrik motorlarının görüntü, ses, titreşim, faz akımı, faz voltajı ve emf değerlerinin toplanması için gömülü sistem geliştirmek ve istenen verileri toplayıp veriseti haline getirmektir. Buna ek olarak bu verileri anlamlandırmak için oluşturulan makine öğrenmesi modellerinin oluşturulmasını desteklemek ve entegre edilmesine yardımcı olmak gibi roller üstlenmektedir. Projenin toplam süresi 3 yıl olup Haziran 2020 itibariyle proje başlamıştır.