Kadın Çalıştırma Oranı

Pavotek firmamızda %25,1 kadın istihdamı sağlanmakta olup, giderek artması hedeflenmektedir

Stajyer İstihdamı

Pavotek, staja başlayan her öğrenciyi potansiyel aday mühendis olarak görerek staj bitiminde istihdam ediyor. Her 5 stajyerden 3’ü staj bitişinde part-time olarak ya da aday mühendis olarak işe başlıyor.

ÇALIŞMA SÜRESİ

Türkiye ortalama personel devir oranı %25’dir. Pavotek’in personel devir oranı  %13’tür. Şirketimizde ortalama çalışma süresi 3 yıldır.

0
+
Çalışan
0
Yıllık Eğitim Saati
0
Ortalama Çalışma Yılı
0
+
Kadın İstihdamı