Çözümlerimiz

Aviyonik Sistemler

Ürettiğimiz aviyonik sistemler; yerli İHA’lar, savaş jetleri ve askeri helikopterler gibi farklı hava platformlarında başarıyla kullanılmaktadır.

Haberleşme, Ağ ve Kontrol Sistemleri

Pavotek, Türkiye’de yerli imkanlarla ağ cihazı tasarlama ve üretme kabiliyetine sahip sayılı şirketler arasında lider konumdadır.

Güç Kontrol Sistemleri

Elektrikli motor sürücüleri, güç adaptörleri ile güç dağıtım ve batarya yönetim sistemleri konularında geliştirmiş olduğumuz çok sayıda ürünümüz mevcuttur.

NESNELERİN İNTERNETİ (IoT) ÇÖZÜMLERİ

Gömülü elektronik cihazların tasarımı ve üretilmesi konusundaki deneyimimiz ve merkezi kontrol yazılımı geliştirme konusundaki yetkinliğimiz ile dünyayı değiştirecek yeni projeler geliştirmeye hazırız.

Akıllı Enerji Sistemleri

En önemli iyileştirme adımları olarak enerji tüketiminde ve dağıtımında etkinliğin geliştirilmesi, paylaştırılan ve yenilenebilen kaynaklarda verimliliğin arttırılması ve akıllı yönetimi gelmektedir.

Test Yetkinliklerimiz

Pavotek bünyesinde -70°C / +150°C çalışma aralığına sahip 2 adet iklimlendirme kabini, bir adet yağmurlama kabini, bir adet titreşim-şok cihazı ve EMC testleri için bir adet ekranlı test kabini bulunmaktadır.

Aviyonik kelimesi, havacılıkta kullanılan elektronik sistemlerini ifade eder. Bilişim teknolojilerinde meydana gelen devrim niteliğindeki gelişmeler havacılık sektörünü de derinden etkilemiş, sabit ve döner kanatlı, insanlı ve insansız hava araçları özünde uçan bilgisayarlar haline gelmiştir. 2008’den bu yana Pavotek olarak kendi imkanlarımız ile tasarladığımız ve ürettiğimiz aviyonik sistemler yerli İHA’lar, savaş jetleri ve askeri helikopterler gibi farklı hava platformlarında başarıyla kullanılmaktadır.

Uçuş emniyeti bakımından kritik aviyonik sistemlerin tasarım ve üretimi için sağlanması gereken özel kalite, güvenirlik ve  yedeklilik şartları vardır. Pavotek olarak, tüm bu şartları sağlayarak uluslararası askeri aviyonik standartları ile tam uyumlu olarak tasarım ve üretim gerçekleştirebilen ülkemizdeki sayılı seçkin firmalar arasında yer alıyoruz. Bu alanda ülkemizin önde gelen firmaları ile kurduğumuz stratejik işbirliği çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde; hava araçlarının bileşenleri arasında ve dış dünya ile tüm haberleşmenin sağlandığı haberleşme sistemleri, tüm sensör ve aktüatörlerin yönetiminden sorumlu uç birim bilgisayarı, yüksek hassasiyetli servo motor sürücüleri, hava telsiz kontrol üniteleri, ekranlar ve kontrol arayüzleri gibi pek çok ürünü ülkemize kazandırdık.

Pavotek, 2008 yılından beri, insansız hava araçları (İHA) kapsamında Ar-Ge faaliyetlerini birçok seçkin proje ile sürdürmektedir.

Haberleşme ve ağ teknolojileri günümüzün en önemli konuları arasında yer almaktadır. Bilişim artık izole bilgisayarlarda değil, dünyanın her köşesine yayılan dağıtık sistemlerde gerçekleşir olmuştur. Sunucuların veri merkezlerinde toplandığı, geleneksel bilgisayarların yerini tablet ve akıllı telefonlara bıraktığı bu ortamda, Nesnelerin İnterneti’nin de hayatımıza girmesiyle 2022 senesinde internete bağlı cihaz sayısının 50 milyarı aşması beklenmektedir. Bu cihazların kullandığı ağ altyapısının oluşturulması ve 5G teknolojisi gibi konular, dünya çapında ticari olduğu kadar stratejik önem arz eder hale gelmiştir.

Pavotek, Türkiye’de yerli imkanlarla ağ cihazı tasarlama ve üretme kabiliyetine sahip sayılı şirketler arasında lider konumdadır. 2011 senesinde tamamen yerli ve milli tasarlayıp
ürettiğimiz askeri Anahtarlama (Swicth) ve Yönlendirme (Router) cihazı, ülkemizin kendi imkanlarıyla ürettiği ilk Anahtarlama ve Yönlendirme cihazıdır. Arada geçen sürede tüm standart Katman 2 ve Katman 3 protokollerini destekleyen, yönetilebilirlik özelliği olan, EMI/ EMC uyumluluğu olan, Gigabit Ethernet, Fiber ve Kablosuz bağlantıları ihtiyaca yönelik farklı port kombinasyonlarında destekleyen farklı ağ cihazları geliştirilmiştir. 

Pavotek, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi üyesi olup, küme bünyesinde yürütülen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi projesi kapsamında yerli Anahtarlama ve Yönlendirme cihazları üreticisidir. Cihazlarımız taktik sahada kurulan askeri ağlarda, yurt ve kent güvenliği sistemlerinde ve endüstriyel uygulamalarda on yılı aşkın süredir başarılı bir şekilde çalışmaktadır. FPGA bazlı ağ cihazlarımız İHA’larda ve yerdeki kontrol merkezlerinde kullanılmaktadır. Pavotek’in ağ teknolojilerine girişi, Türkiye’nin stratejik kararları doğrultusunda, ülkemizin önde gelen savunma sanayi şirketleri ile yakın işbirliği içinde, bu konuda ortaya çıkan ihtiyacı karşılamak üzere üzerimize düşeni yapma kararımızla olmuştur. Bu bize çok sayıda tecrübe ve yetkinlik kazandırmıştır. Amacımız, kazandığımız bilgiyi telekomünikasyon sektörü başta olmak üzere özel sektöre yönelik değer yaratmakta kullanarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak, bu alanda dünyanın önde gelen şirketleri ile rekabet edecek yerli bir güç yaratmaktır.

Pavotek, Türkiye’de yerli imkanlarla ağ cihazı tasarlama ve üretme kabiliyetine sahip sayılı şirketler arasında lider konumundadır.

Doğadaki her canlı ve cansız varlık hareket etmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Enerjinin verimli kullanılması adına makinelerde gücün kontrol edilmesine ihtiyaç vardır. Elektrik – Elektronik sistemlerin enerji verimliliği dikkate alındığında güç elektrikten gelir. Ancak elektrik şebekesi veya kümülatör gibi kaynaklardan alınan elektrik akımı, cihazlarda doğrudan kullanıma uygun değildir. Ayrıca, akım veya gerilim değerlerinin anlık yükselişi veya elektrik kesintisi gibi beklenmedik durumlar gerçekleştiğinde verimin ve cihazların korunması esastır.

Güç elektroniğinin temel amacı, alınan elektrik akımını kontrol ederek ihtiyaca uygun hale getirmek, girdi değerlerinde meydana gelen anomalilere karşı alınan tedbirler ile cihazı
korumak ve aksamadan çalışmasını sağlamaktır. Bununla birlikte, enerji verimliliğinin sağlanması çevrenin korunması, bu amaçla konulmakta olan yeni kanunlar ile uyumluluk ve operasyonel maliyetin düşürülmesi bakımından son derece önemlidir. 

Güç elektroniği, Pavotek’in temel yetkinlik alanları arasında yer almaktadır. Özellikle elektrikli motor sürücüleri, güç adaptörleri ile güç dağıtım ve batarya yönetim sistemleri konularında geliştirmiş olduğumuz çok sayıda ürünümüz mevcuttur. Hem akım ve gerilim seviyesi bakımından hem de kullanım alanı bakımından çok farklı cihazlara yönelik yüksek hassasiyetli, dayanıklı ve enerji verimliliği sağlayan çözümler tasarlamakta, üretmekte ve rekabetçi fiyatlarla sunmaktayız. 

Pavotek bu alanda, yerli İHA’larda kullanılan askeri aviyonik standartlara uygun elektrikli servo motor sürücüleri, askeri denizaltı sistemlerinde kullanılan kesintisiz güç kaynağı ve güç dağıtım birimleri, yeni AB kanunlarına uygun yüksek enerji verimliliği sağlayan hidrofor ve kombi motor sürücüleri gibi çok sayıda ürün geliştirmiştir. Bu ürünlerin elektronik tasarımı, gömülü yazılım tasarımı ve üretimi tamamen Pavotek tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, bu alandaki tecrübemiz, tüm Pavotek ürünlerinin güç ihtiyaçlarını en iyi, verimli ve dayanıklı biçimde karşılayan çözümler geliştirerek, bunları daha da iyi hale getirmemize olanak sağlamaktadır.

Özellikle elektrikli motor sürücüleri, güç adaptörleri, güç dağıtım ve batarya yönetim sistemleri konularında geliştirmiş olduğumuz çok sayıda ürünümüz mevcuttur.

Yakın zaman önce hayatımıza giren ve yaşamımızın tüm alanlarına derinlemesine nüfuz eden bilgisayar ve internet teknolojileri, Nesnelerin İnterneti ile şekil değiştirmektedir. 2022 senesine kadar internete bağlı ‘nesnelerin’ sayısının 50 milyarı geçeceği tahmin edilmektedir. Sensörlerden toplanan ve işlenen veri derinlemesine öğrenme ve yapay zeka algoritmaları ile buluştuğunda, ortaya müthiş bir potansiyel çıkmaktadır. Özetle, Nesnelerin İnterneti dünyamızı ve içerisinde yer alan her şeyi, bir yazılım tasarımcısının sahip olduğu esneklikle şekillendirebilmeyi ve yönetebilmeyi sağlayacaktır.

Nesnelerin İnterneti beraberinde bazı zorluklar da getirmektedir. Düşük kapasiteli gömülü sistemler zorlu koşullarda uzun süre hatasız ve düşük enerji tüketimiyle çalışabilmeli, üretim ve işletme maliyetleri düşük olmalıdır. Cihazların gelişmiş haberleşme özellikleri olmalıdır. Çok sayıda cihazı yönetebilen ve üretilen büyük veriyi işleyebilen merkezi yazılım platformları gereklidir. Bu yapılırken bilgi güvenliğinden ödün verilmemesi de şarttır. 

Pavotek olarak, ülkemizde ve dünyada Nesnelerin İnterneti’ne geçişin öncüleri arasında yer almakta kararlıyız. Kısa sürede perakende sektörüne yönelik merkezi fiyat etiketi yönetim sistemi, kişi ve envanter takip sistemleri, giyilebilir bilgisayarlar, otonom araçlar ve akıllı enerji dağıtım şebekelerine yönelik çözümler gibi bu alanda çok sayıda ürün geliştirmiş durumdayız. Kendi işletim sistemimiz Pavo OS, modüler yazılım ve donanım kütüphanelerimiz, zorlu ortamlarda bile çalışabilen gömülü elektronik cihazların tasarımı ve üretilmesi konusundaki deneyimimiz ve merkezi kontrol yazılımı geliştirme konusundaki yetkinliğimiz ile dünyayı değiştirecek yeni projeler geliştirmeye hazırız.

Pavotek olarak, ülkemizde ve dünyada Nesnelerin İnterneti teknolojisinin geliştirilmesi sürecinde öncü rolümüzle yer almaya devam edeceğiz.

Kaynak kullanımında insanların hayatını kolaylaştırıcı ve yaşam standardını yükselten çözüm arayışlarının başında enerji gelmektedir. Enerji sektörü, Akıllı Şebeke Çözümleri ile ileri seviyede otomasyona geçmekte, anlık haberleşme ve kontrol teknolojileri ile gerçek zamanlı, yönetilebilir hale gelmektedir. Kaynakların daha verimli, sürdürülebilir ve yönetilebilir hale getirilmesi için Akıllı Enerji kavramı ülkelerin stratejik hedefleri haline gelmiştir. 

Bu bağlamda en önemli iyileştirme adımları olarak enerji  tüketiminde ve dağıtımında etkinliğin geliştirilmesi, paylaştırılan ve yenilenebilen kaynaklarda verimliliğin artırılması ve akıllı yönetimi gelmektedir. Enerji tüketiminin Pavotek, Akıllı Şebekelerin getirdiği tüm kazanımları, Türk Enerji Dağıtım, Üretim, İletim firmalarına sağlamak üzere hareket halindedir ve çözümler tasarlamakta ve üretmektedir.

Akıllı Şebeke Çözümleri ile ileri seviyede otomasyona geçmekte, anlık haberleşme ve kontrol teknolojileri ile gerçek zamanlı, yönetilebilir hale gelmektedir.

Pavotek bünyesinde -70°C / +150°C çalışma aralığına sahip iki adet iklimlendirme kabini, bir adet yağmurlama kabini, bir adet titreşim-şok cihazı ve EMC testleri için bir adet ekranlı test kabini bulunmaktadır.

 

Pavotek, yetkin test grubu ve ekipmanlarıyla çevre testleri konusunda endüstriyel hem de askeri projelerde test hizmeti vermektedir.