Akıllı Enerji Sistemleri

KORUMA
RÖLESİ

PAVOTEK tarafından geliştirilen koruma röleleri, orta gerilim hatları üzerinden dağıtım yapan elektrik santrallerinde kullanılmaya yönelik
cihazlardır.

OTOMATİK SAYAÇ
OKUMA MODEMİ (AMR)

Otomatik Sayaç Okuma Modemi (OSOS-AMR), AMR cihazlarının temel işlevi, sayaç okumak için bir yetkilinin aboneleri dolaşması ihtiyacını ortadan kaldırmak, bunun yerine sayaçların uzaktan okunmasını sağlamaktır.

MOBİL SAYAÇ
TEST SİSTEMİ

 Elektrik sayaçlarının sökülmesine gerek kalmaksızın, testin yerinde gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayacak mobil sayaç test sistemi
gerçekleştirmektedir.

AKILLI ŞEBEKE
DÜĞÜMÜ

 Ürünün temel yetkinliği; CPU, ekran ve haberleşme arayüzü gibi bileşenlerin birden fazla koruma rölesi tarafından paylaşılması sayesinde maliyetin azaltılmasıdır.

ALÇAK GERİLİM
SCADA

Alçak Gerilim (AG) Otomasyon sistemi trafo merkezlerinin AG tarafının anabara ve AG depar bazında izlenmesini sağlamak amacıyla Saha Kontrol Cihazı (FCD), Depar Takip Modülü, Analizör, Dijital Giriş/Çıkış
modüllerinden oluşmaktadır.

SAHA KONTROL
CİHAZI (RTU)

Saha Kontrol Cihazı (FCD), fiziksel saha ekipmanları ile SCADA sistemi arasında iletişimi sağlayan, sahadan gelen sinyal ve bilgileri merkez kontrol sistemine 
ileten ve merkez kontrol sisteminden gelen
komutları sahaya taşıyan cihazdır.

TRAFO
HABERLEŞME SİSTEMİ

Ürün, elektrik dağıtım firmalarının abonelerine uygulanacak kesinti işleminin uzaktan gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayacak bir sistem tasarlanması sonucu oluşmaktadır.

KABLOSUZ DEPAR
TAKİP CİHAZI

Depar Takip Cihazı Bluetooth (DTC-BT), Alçak Gerilim deparlarının Enerji Var/Yok bilgisini Bluetooth ile yayın yapmaktadır.

DEPAR
TAKİP CİHAZI

Depar Takip Cihazı (DTC), Alçak Gerilim deparlarının Enerji Var/Yok bilgisini RS-485 Modbus RTU ile modemeiletmektedir.

INPUT / OUTPUT
MODÜLÜ

Endüstri standardı Modbus RTU protokolü üzerinden kontrol edilebilen Pavotek I/O-1606RS Dijital Giriş/Çıkış Modülü, kullanıcılara uygun maliyetli uzaktan izleme ve kontrol olanağı sunmaktadır.