AKILLI ENERJİ SİSTEMLERİ

 

FİKİRLERİN TEKNOLOJİ İLE BULUŞMA NOKTASI!
KORUMA RÖLESİ

Elektrik dağıtımı iki aşamalı yapılmaktadır. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ülke genelinde yüksek gerilim hatları üzerinden bölgelere elektrik sağlar. Trafo merkezlerinde orta gerilime indirgenen bu akımın bölgesel dağıtımı elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılır. Bu etapta, orta gerilim hatlarından gelen akım üzerinde anahtarlama yapılarak, yine orta akımlı çıkış hatlarına aktarılır. Ev ve ofis gibi son kullanıcılara aktarılacak akım, yine bir trafo istasyonunda düşük gerilime çevrilir. Organize Sanayi Bölgeleri ve bazı fabrikalara ise, orta gerilim düzeyinde elektrik sağlanır.

PAVOTEK tarafından geliştirilen koruma röleleri, orta gerilim hatları üzerinden dağıtım yapan elektrik şebekelerinde kullanılmaya yönelik cihazlardır. Bu şebekelere güç taşıyan besleme hatlarına orta gerilim besleme kablosu (fider) denir. Fider hatlar, hücre adı verilen sistemlere bağlanır. Hücrenin içerisinde elektro-mekanik bir anahtar olan kesici ve bu kesiciyi kontrol eden bir röle yer alır.

PAVOTEK tarafından geliştirilen ürün gerekli hallerde kesiciyi kontrol ederek fiderden (feeder) gelen akımın iletimini sağlar veya engeller. Bunun için koruma rölesi, sorumlu olduğu fiderden gelen akımı izler ve yüksek akım veya yüksek gerilim gibi anormal hallerde hücreyi devre dışı bırakır. Bununla birlikte, koruma röleleri münferit hücrelerin yönetiminden ziyade, şebekede var olan hücrelerin koordineli yönetimini sağlamaya yöneliktir.

Röleler, merkezi SCADA sistemi ve birbirleri ile haberleşerek bu koordinasyonu sağlar. Anormal bir durum tespit edildiğinde, bunun hasara yol açmaması ve mümkünse elektrik kesintisinin yaşanmaması için sorunun kaynağının otomatik olarak saptanarak gerekli tedbirlerin devreye sokulması amaçlanmaktadır. Röleler merkezi SCADA sistemi ve birbirleri ile IEC 61850 standardında tanımlanan protokollere göre ağ haberleşmesi gerçekleştirirler. MMS protokolü rölenin merkezi sistem ile, GOOSE protokolü ise rölelerin birbirleri ile haberleşmesi ile ilgilidir.

PAVOTEK, stratejik ortaklarıyla kurduğu işbirliği çerçevesinde, yukarıda belirtilen kullanım alanına yönelik ürünler geliştirmektedir. Ürünler IEC 61850 Yüksek Akım-Gerilim Koruma Rölesi ve 400 Serisi Koruma Röleleri diye de tabir edilmektedir. Proje, 2013 senesinde TÜBİTAK TEYDEB desteği ile başlamıştır. Ürünlerde yer alan elektronik kartlar ve yazılım PAVOTEK tarafından tasarlanıp üretilmekte olup, mekanik tasarım ve son montaj ise stratejik ortaklarımız tarafından yapılmaktadır.

Ürün Test ve kullanım kılavuzu dosyalarına ulaşmak için tıklayınız.

Ürün yazılım dosyalarına ulaşmak için tıklayınız.

Akıllı Şebeke Çözümleri ile ileri seviyede otomasyona geçmekte, anlık haberleşme ve kontrol teknolojileri ile gerçek zamanlı, yönetilebilir hale gelmektedir.