Aviyonik Sistemleri

HAVA UZAK KOMUTA BİRİMİ
ve
MİNİ UZAK KOMUTA BİRİMİ

 Ürün havacılık standartlarında tasarlanmış olup NVIS özelliği bulunmaktadır. 2 adet RS422 arayüzü sayesinde uzaktaki sistemlerle farklı topolojilerde
bağlantı olanağı sağlar.

İNSANSIZ HAVA ARACI
İÇ HABERLEŞME SİSTEMİ

HAÜ-UBB tasarım anlamında aviyonik sistemlerdeki birçok ihtiyacı karşılamasının yanı sıra uçuşa elverişlilik özelinde uluslarası havacılık toplulukları tarafından da kabul görmüş olan DO254 standartına uyumlu bir şekilde tasarlanmıştır.

YER HABERLEŞME
ARAYÜZ ÜNİTESİ

YKİ-HAÜ Yer Kontrol İstasyonunda yedekli olarak çalışan, Link birimlerinde bulunan LİNK-HAÜ’ler ve İHA’larda bulunan HAU’ler ile haberleşmeyi sağlayacak olan birimdir.

MIL-STD-1553B IP CORE
ve
TEST SİSTEMİ

Kullanıcının yapacağı seçime bağlı olarak Bus
controller, Remote  terminal veya Bus monitor olarak programlanabilmektedir. IP Core, MIL-STD-1553B Notice2 standardının gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.