Satın Alma Tedarik Politikası

Satın alma Departmanı, PAVOTEK  firmamızın karlılığında, büyümesinde ve buna bağlı olarak da vizyonunu gerçekleştirme yolunda stratejik öneme sahiptir. Satın alma ekibimiz işletme içerisindeki tüm birimlerle iletişim içindedir. Konusunda uzman ve deneyimli kişilerden oluşan  satın alma departmanımız, askeri ve endüstriyel elektronik piyasasında faaliyet gösteren firmamızın üretim tesislerinde ve Ar-Ge‘sinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan her türlü  malzemeyi, hizmeti ve yatırım malı taleplerini gerek yurtiçi gerekse yurtdışı kaynaklardan tedarik etmektedir. PAVOTEK Satın Alma politikamız adil rekabet, doğruluk ve şeffaflık ilkeleri ile, tedarikçilerimizden, en yüksek iş etiği ve çevre standartlarında, en uygun koşullarda, en uygun fiyata malzeme, ürün ve hizmet tedarik etmektir. Tedarikçilerimiz PAVOTEK’in performansında önemli bir rol oynamaktadır. Hedefimiz, tedarikçilerimizi de tasarım aşamasında sürecimize katarak bilgi birikimlerinden faydalanıp, kaliteli, uygun maliyetli ve yenilikçi ürünler üretmek ve bunların getireceği sonuçlardan beraberce faydalanmaktır. Tedarikçilerimizden beklentilerimiz, satın alma politikamızın önemli unsurları olan İş Etiği ve Çevre Politikalarımıza da uymalarıdır.