Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

2000’li yılların başında, böyle bir girişim için gerekli olan finansal sermayeye sahip olmadığımız halde; bilgimize, aklımıza ve insanımıza güvenerek ve asıl değerin entelektüel sermaye olduğuna inanarak yola çıkmıştık. Sabırlı ve özen gerektiren birçok çalışmanın sonunda, savunma sanayinin yüksek bariyerlerini aşıp ASELSAN ve TUSAŞ gibi ülkemizin gururu ve sektöründe dünya sıralamasına giren lider şirketlerin önemli ve nitelikli çözümler üreten tedarikçisi olmayı başardık. Ancak bu başarının, bizim dışımızda çok müstesna destekçileri vardı. Yetkinliğimizi fark eden, bize güvenen, proje vererek fırsat yaratan ve desteğini sürdüren “ASELSAN” ve “TUSAŞ”. Onlara müteşekkiriz, vefa duygusu ile bağlıyız ve bunu hep muhafaza edeceğiz. 

Şirketimizin kurulduğu 2003 senesinden bu zamana kadar yüksek Ar-Ge disiplini ve performansımızı teknoloji tasarım ve üretimindeki hızlı değişim ve gelişimle uyumlu olarak geliştiriyoruz. 

Ülkemiz ve bölgemiz için hayati olduğunu değerlendirdiğimiz bu sektörün başarılı bir oyuncusu olarak, sektörle birlikte büyümekten ve belirli konularda öncülük etmekten büyük bir gurur duyuyoruz. 

 

Savunma ile eş zamanlı olarak haberleşme, güç, biyomedikal, enerji, nesnelerin interneti gibi farklı konularda Ar-Ge ve üretim çalışmaları yaparak, esasen çok zor olan yatay genişlemeyi gerçekleştirmenin yanı sıra kendi PCB dizgi hattımızı kurarak üretime de başladık. Bu gelişmelerle birlikte, 2013-2020 döneminde yıllık bileşik bazda satışlarımız %59,7 net karlılığımız ise %30,3 oranında arttı. Yetkin insan kaynağımızla Pavotek ailemizin sayısı 400’ün üzerindedir. Adeta en zor işlerin çözüm noktası olarak tanındık, şeffaflığımız, etik yaklaşımımız ve dürüst ticaretimizle kabul ve teveccüh gördük. 

İçinden geçtiğimiz süreç ve coğrafyamız, teknoloji tasarım ve üretiminin stratejik öneminin artarak devam edeceğini ve işlerimizin gelişeceğini gösteriyor.

İçinden geçtiğimiz süreç ve coğrafyamız, savunma sanayinin stratejik öneminin artarak devam edeceğini ve işlerimizin gelişeceğini gösteriyor. Ancak, küresel ölçekte çok daha büyük bir yarışın içerisinde olduğumuzu asla unutmuyoruz! Çünkü değişimin hızı ve kapsamı her zamankinden fazla. Bilim ve teknoloji, hayatımızı iyileştirmek üzere karşımıza sürekli yenilikler çıkarıyor. Endüstriyel, aviyonik, askeri ve sivil alanlarda kullanılan elektronik tasarım ve gömülü yazılım yetkinliklerimizi güçlendirmek ve geliştirmek adına; Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka, Sosyal Robotlar, Akıllı Şehirler, Otonom Araçlar, Blok Zincir, Artırılmış Gerçeklik gibi geleceği tanımlayan trendlerle örtüşen bir vizyona sahibiz. Şimdi bu vizyonun gereği olarak, mevcut ve gelecek çözümlerimiz için bu alanlara da yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bir tanıma göre dünyada üç çeşit şirket vardır: Birincisi, olayları gerçekleştirenler; ikincisi, olayları seyredenler; üçüncüsü ise olan bitene şaşıp kalanlar.’’ Biz, Türkiye’nin 2023 hedeflerine giden bu yolda her zaman olayları gerçekleştirenlerden biri olacağımıza inanıyor ve bunun için kesintisiz bir mücadele veriyoruz. Bu yolda, yerli imkanlarla milli teknolojiler geliştirmek ülküsüne sıkı sıkı bağlıyız. Alanında son derece yetkin olan çalışma arkadaşlarımızla birlikte, ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojileri tasarlamaya ve üretmeye devam ediyoruz.

DR. ALPER ÖZBİLEN
Yönetim Kurulu Başkanı